Polecamy


Szkoła Zdrowia Ruchu i Tańca

Szkoła Tańca

 
DD Media Akcesoria GSM

dd media

 

Galerie

 
IV Zjazd BLS
Spała 16-17.03.2013

cz. 1
 

spała 1

 
Przygotowania Wojtka do Mistrzostw Polski w Kulturystyce
Wojtek
 

 

 Regulamin kursów, warsztatów i szkoleń

organizowanych przez Szkołę Mistrza Fotografii Janusz Danielczyk
87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 37/41

1. Informacje zawarte na stronie internetowej www.danielczykmultimedia.com oraz w publikacjach reklamowych drukowanych i medialnych nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kc, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

2. Zajęcia prowadzone przez Szkołę Mistrza Fotografii są zajęciami dokształcającymi i skierowane są do osób zainteresowanych fotografią chcących nauczyć się fotografii od podstaw lub doskonalić swoje umiejętności fotograficzne.

3. Zgłoszenia na kurs/warsztaty/szkolenie przyjmowane są telefonicznie tel. 602-500-931, 696-141-444, 56-64563-63 oraz elektronicznie poprzez email: info@wifotan.com

4. Rezerwacja miejsca na kursie/warsztatach/szkoleniu odbywa się poprzez dokonanie pełnej opłaty za kurs lub wpłatę zaliczki, najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, gotówką lub na konto bankowe: Konto: BPH Toruń 78 1060 0076 0000 3260 0186 4213 z dopiskiem za jaki rodzaj kursu/warsztatów/szkolenia. Pełna opłata za kurs musi być dokonana najpóźniej 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem zajęć. W procesie rezerwacji miejsca na kursie decydującym kryterium jest kolejność uiszczenia pełnej opłaty.

5. W przypadku rezygnacji zgłoszonej przez Uczestnika na 4 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć zwracane jest 50% opłaty za kurs. Wpłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji zgłoszonej w ciągu 3 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć lub w dniu ich rozpoczęcia. Rezygnację należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej, lub mailowej. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w przeciągu 14 dni od potwierdzenia zgłoszonej rezygnacji.

6. Uczestnik kursu oświadcza, iż zezwala na bezpłatne zamieszczanie swoich dzieł/prac, powstałych w trakcie zajęć w celach marketingowych i reklamowych Szkoły Mistrza Fotografii Janusz Danielczyk, w tym m.in. do publikacji na stronie internetowej www.danielczykmultimedia.com folderach, plakatach, ulotkach, facebooku, prasie, wystawach i innych nośnikach drukowanych i multimedialnych.

7. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji zdjęciowej w trakcie trwania zajęć (backstage) i publikacji wykonanych zdjęć w galerii dostępnej na stronie internetowej www.danielczykmultimedia.com oraz na Facebooku.

8. Organizator wyraża zgodę, na wykorzystanie fotografii/prac/dzieł wykonanych przez uczestników podczas zajęć w dowolnym zakresie (prywatnym i komercyjnym) wg własnego uznania, pod warunkiem, że nie narusza to ogólnie przyjętych norm obyczajowych oraz innych aktów prawnych ogranicających publikację konkretnej fotografii/pracy/dzieła.

9. Organizator ani Wykładowca nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne utraty lub zniszczenie własności uczestnika powstałe w czasie szkolenia lub kursu.

10. Po zakończeniu zajęć uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu/warsztatów/szkolenia.

11. Złożenie zgłoszenia lub dokonanie opłaty za kurs/warsztaty/szkolenie równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

12. Aktualny regulamin kursów/warsztatów/szkoleń dostępny jest w siedzibie Szkoły Mistrza Fotografii w formie drukowanej oraz na stronie www.danielczykmultimedia.com pod odpowiednim linkiem. Wszelkie zmiany regulaminu będą dokonywane bez wcześniejszej zapowiedzi oraz bez powiadomienia.